* ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΛΑΙΟ

/* ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΛΑΙΟ

ΦΑΛΗΡΑΚΙ (το) από το 1976 στο Παλαιό Φάληρο (βίντεο)

2017-12-17T20:00:33+03:00
ΦΑΛΗΡΑΚΙ (το) από το 1976 στο Παλαιό Φάληρο (βίντεο)2017-12-17T20:00:33+03:00

ΠΑΛΙΑ ΦΑΒΑ, Μεζεδοπωλείο στο Παλαιό Φάληρο (βίντεο)

2017-12-17T19:51:35+03:00
ΠΑΛΙΑ ΦΑΒΑ, Μεζεδοπωλείο στο Παλαιό Φάληρο (βίντεο)2017-12-17T19:51:35+03:00

BONJOUR BREAKFAST στο Παλαιό Φάληρο (catering) βίντεο

2015-03-12T22:44:54+03:00
BONJOUR BREAKFAST στο Παλαιό Φάληρο (catering) βίντεο2015-03-12T22:44:54+03:00

ΜΠΑΧΑΛΟ στο Παλαιό Φάληρο (μεζεδ)

2015-02-26T17:42:22+03:00
ΜΠΑΧΑΛΟ στο Παλαιό Φάληρο (μεζεδ)2015-02-26T17:42:22+03:00

BARBA LAZARO στο Παλαιό Φάληρο (εστιατόρ)

2015-02-26T17:03:09+03:00
BARBA LAZARO στο Παλαιό Φάληρο (εστιατόρ)2015-02-26T17:03:09+03:00

SINGAPORE στο Παλαιό Φάληρο (κινέζ)

2015-02-22T18:27:26+03:00
SINGAPORE στο Παλαιό Φάληρο (κινέζ)2015-02-22T18:27:26+03:00